Bolnica Trebinje: U ponedeljak otvaranje hiperbaričnog centra

Objavljeno: . u kategoriji Trebinje

Poslovno-tehničkom saradnjom HBO centra “Baromed”  i JZU BolnicaTrebinje koja je zaključila ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS omogućeni su HBO tretmani našim sugrađanima, zdravstvnim osiguranicima putem uputnice porodičnog ljekara.

 

Svečano otvaranje HBO centra “Baromed” će se održati 18.06.2018g. sa početkom u 11h               .

Novoosnovani HBO centar, ZU SA za baromedicinu “Baromed” sa sjedištem u JZU BolnicaTrebinje opremljen je po najvišim evropskim standardima. Odabrani tim naših eksperata i saradnika, specijalista pomorske i hiperbarične medicine kao i medicinskih tehničara sa dodatnom edukacijom u oblasti hiperbarične medicine zadužen je za pružanje vrhunske medicinske usluge iz ove oblasti. Opredjeljenje je da kontinuiranim praćenjem najnovijih naučnih saznanja u oblasti hiperbarične medicine postižemo vrhunske rezultate u liječenju širokog spektra bolesti indikovanih za ovu vrstu terapije.

HBO terapija je lek izbora kod gasne gangrene, trovanja ugljen-monoksidom i dekompresione bolesti. U tim slučajevima hiperbarična oksigenacija spašava život. HBO terapija ima veliki značaj kod komplikacija dijabeta, hroničnih rana, problema sa cirkulacijom, infekcija kostiju, gangrene, gde se uz medikamentoznu i hiruršku terapiju značajno smanjuje vrijeme zarastanja, smanjuje broj amputacija, poboljšava kvalitet života. Ubrzava se process rehabilitacije nakon moždanog udara kao i nakon određenih operativnih zahvata. Hiperbarična oksigenacija se primenjuje u brojnim granama medicine: urgentna medicina, hirurgija, vaskularna hirurgija, neurologija, dermatovenerologija, reumatologija, ortopedija, plastičnai rekonstruktivna hirurgija, urologija, ginekologija, ORL, oftamologija, hematologija.

Sasvim je sigurno da HBO tretmani imaju svoje mjesto i u prevenciji kod zdravih ljudi i kod sportista. Poboljšava opšti psihofizički status i sve češće se primenjuje u tretiranju menadžerske bolesti. HBO tretmani se kod sportista primenjuju u cilju redukcije otoka i bola u akutnoj fazi, ubrzavanje zarastanja nakon fraktura kostiju i povreda mekih tkiva a naročito u cilju ubrzavanja oporavka usled iscrpljenosti i što bržeg povratka aktivnom treningu.

Što se tiče primene u kozmetici, HBO tretman se koristi zbog uticaja na ćelijski metabolizam, ubrzane sinteze kolagena  i poboljšanja elastičnosti kože. Hiperbarična oksigenacija je danas neodvojivi deo antiage-ing medicine.

Kapacitet HBO centra “Baromed” je jedna jednomjesna kiseonička hiperbarična komora a u procesu nabavke je još jedna ista. Komora je opremljena najsavremenijim kompjuterizovanim pultom kao i pultom za manuelno upravljanje komorom. Pored audio-vizuelnog kontakta sa pacijentom u komori obezbjeđen je imedicinski monitoring, praćenje kliničkog stanja pacijenta tokom trajanja HBOT. Opredjeljenje za jednomjesnu kiseoničku hiperbaričnu komoru zasnovano je na indivudualnom pristupu liječenja. Pacijentu se u atmosferi čistog 100% medicinskog kiseonika pod terapijskim pritiskom većim od atmosferskog pruža beskompromisna medicinska HBO terapija.

eTrebinje

Objavi na Facebook profilu

Poslednje dodato

15-11-2018
Ovo su kvote NA DŽEKA i "Zmajeve" koje se NE SMIJU PROPUSTITI!
WEB design